Likheter mellan vänster- och högerradikalers attityder

Bloggen The Monkey Cage har letat upp en undersökning från 1985 om politiska attityder. Intressanta iakttagelser, om än inte så oväntade. Radikaler på båda kanter hyser ungefär samma tilltro till det politiska systemet, och de uppvisar i lika hög grad “paranoid tendencies” i sitt politiska tänkande.

Se även det talande diagrammet över partitillhörighet och benägenhet att tro på en viss konspirationsteori (Obamas födelseort & 11 september)

Lämna ett svar