Inledningen till ”The Liberalism of Fear”

Jag roar/övar mig med att översätta Judith Shklars kända artikel ”The Liberalism of Fear”. Såhär låter inledningen:

Innan vi kan börja analysera någon specifik form av liberalism så måste vi tvivelsutan ange så tydligt som möjligt vad ordet betyder. För under loppet av så många år av ideologisk konflikt ser det ut att fullkomligt ha tappat sin identitet. Överanvändning och överutvidgning har gjort det så formlöst att ordet nu kan tjäna alla möjliga syften, antingen som beskyllning eller beröm.

För att bringa någorlunda ordning i detta tillstånd av förvirring kan vi inleda med att framhålla att liberalism refererar till en politisk doktrin, inte en livsfilosofi så som traditionellt har tillhandahållits av olika former av uppenbarad religion och andra heltäckande Weltanschauungen. Liberalismen har endast ett överskuggande mål: att säkra de politiska villkoren nödvändiga för utövandet av personlig frihet.

Lämna ett svar