Fröet till ”The Hedgehog and the Fox”

Isaiah Berlin, Flourishing. Letters 1928—1946, Chatto & Windus, London, 2004, s. 42.

I ett brev till Stephen Spender den 5 december (förmodligen) 1932 så diskuterar Isaiah Berlin Turgenev, och jämför kort med Tolstoy.

Tolstoy is trying quite consciously, almost aloud, not to lose himself in generalities, but is continually & successfully pumping temperament & blood into his characters knowing what he is doing: Turgenev’s ambition is to produce universal types but he is too much an artist & too little of an intellectual to be able to prevent himself from creating individuals so individual that their universal significance is a very secondary fact about them.

Redaktören Henry Hardy noterar att detta är en tidig version av tesen som utvecklades i The Hedgehog and the Fox (1953). Samtidigt känns det inte helt igen. Tesen angående Tolstoy i H&F har drag, vill jag minnas, av det som Berlin i brevet säger om Turgenev. Dvs att han av naturen var en räv – men önskade sig ett system; hyste en igelkotts förhoppningar.

Lämna ett svar