Orwell om lycka

Johan Norberg intervjuas om sin bok om lycka:

Historien om lyckan kan beskrivas, menar Johan Norberg, som en kamp mellan två läger. Den ena sidan anser att lyckan är central för människan och att hon är en hantverkare som smider sin egen lycka. […]

Det andra lägret anser inte att människan bör inrikta sig på sin egen lycka. De menar att det är en fåfäng eller förkastlig sysselsättning…

Jag kom att tänka på George Orwells åsikt i frågan:

Men can only be happy when they do not assume that the object of life is happiness.

Lämna ett svar