En definition av önsketänkande

Jag har aldrig ägnat begreppet önsketänkande någon större tankemöda. Men idag ploppade det upp en tanke. Ett slags definition, som likt alla definitioner inte kan täcka in alla vardagliga användningar av begreppet i fråga, skulle kanske kunna se ut så här:

(önsketänkande) = (ett omvänt naturalistiskt felslut) = (en slutledning till hur saker och ting är utifrån hur de borde vara)

Jag vet inte om det ligger något i detta.

Lämna ett svar