Agape agora

Jag skall strax iväg för att vaccinera mig. Det lär vara lång kö och trängsel, och jag kommer få höra korkade kommentarer och gnäll – och riskerar att bli irriterad själv. Ända preventionsmedlet i detta läge är att anlägga rätt perspektiv på samtiden, vilket kan uppnås genom att läsa Herodotos beskrivning av sederna i Babylon.

En annan förståndig sed är vidare följande. Man bär ut sina sjuka på torget, ty läkare finnes ej. Där gå invånarna fram till den sjuke och ge honom råd om sjukdomen, om de själva har haft någon liknande åkomma som den sjuke eller sett någon annan ha den. Så gå de fram och råda och förmana honom att använda de medel, varigenom de själva eller andra räddats från sjukdomen. Att gå förbi den sjuke under tystnad är ej tillåtet: man måste åtminstone fråga vilken sjukdom han har.

Såja, nu kommer jag att kunna tänka tacksamhetstankar, och förnimma det storslagna med att faktiskt befinna mig på en vårdcentral.

Herodotos från Halikarnassos, Historia, i översättning av Claes Lindskog, P. A. Norstedt & Söners Förlag, Stockholm, 1920, s. 94.

Lämna ett svar