Birgitta Forsman på Filosoficirkeln

I tisdagskväll var jag på en föreläsning inom Filosoficirkeln i Lund. Birgitta Forsman pratade om Darwin, naturvetenskaplig människosyn, naturalistiska felslut och moralistiska diton. Jag instämde i mycket.

Sydsvenskan har en artikel av Forsman från tidigare i år där hon tar upp en del av de tankar som hennes föreläsning kretsade kring, bland annat faran med en alltför högstämd definition av människan.

Lämna ett svar