Skälet till att den amerikanske skepparen seglar snabbast över haven (Tocqueville/Swedberg)

Richard Swedberg för i sin bok fram ett intressant exempel [s. 23–24] på den amerikanska entreprenörsandan och på hur “ideas and moral feelings” förklarar ekonomiskt beteende, nämligen Tocquevilles förklaring av den amerikanska sjöfartens dominans.

Detta sker i kapitlet “Några betraktelser över orsakerna till Förenta staternas storhet som handelsmakt” mot slutet av den första volymen av Om demokratin i Amerika. (Följande återgivelse är mer utförlig än den Swedberg har i sin bok.)    Tocqueville noterar att . . .

Förenta staternas fartyg fyller Le Havres och Liverpools hamnar. Man ser bara ett litet antal engelska eller franska fartyg i New Yorks hamn. [. . .] Förklaringen är enkel: av alla världens fartyg går Förenta staternas över haven till lägsta pris.

Men förklaring av detta förhållande, i sin tur, är inte lika enkel. Först konstaterar Tocqueville att kostnaden att bygga fartyg är ungefär desamma på båda sidor Atlanten (råvarorna i Amerika är billigare, men arbetskraften dyrare). Och den amerikanske skepparen betalar dessutom sin besättning en högre hyra än vad hans europeiska konkurrenter gör.

Hur kommer det sig då att amerikanerna seglar billigare än vi? Jag tror att man förgäves söker orsakerna till denna överlägsenhet i materiella företräden; den beror enbart på intellektuella och moraliska egenskaper.

Amerikanerna och européerna har olika slags läggning.

Den europeiske sjömannen vågar sig bara med försiktighet ut på havet; han ger sig bara ut om vädret är gynnsamt. Råkar han ut för något oförutsett, återvänder han till hamnen, om natten revar han en del av seglen, och ser han havet bli vitt när han närmar sig kusten, saktar han farten och bestämmer solhöjden.

Amerikanen negligerar försiktighetsåtgärderna och trotsar farorna. Han ger sig ut ut medan stormen ännu rasar; dag och natt färdas han med fulla segel. Han reparerar det av stormen skadade fartyget under gång, och närmar han sig slutligen målet för sin resa, flyger han vidare mot kusten som om hamnen redan vore inom synhåll.

Amerikanen lider ofta skeppsbrott, men inga fartyg korsar haven lika snabbt som hans. Eftersom han utför samma saker på kortare tid än någon annan, kan han göra det billigare.

Denna skillnad i risktagande är inte den enda förklaringen. Amerikanen skiljer sig gentemot européen när det gäller bekvämlighet. När den européiske skepparen beger sig ut på en lång resa ser han till att ofta lägga till vid mellanhamnar. På detta förlorar han både tid och tvingas betala hamnavgifter. Amerikanen beter sig annorlunda:

Den amerikanske skepparen lämnar Boston får att köpa te i Kina. Han anländer till Kanton, stannar några dagar där och återvänder. På mindre än två år har han tillryggalagt en sträcka motsvarande jordens omkrets och bara stigit iland en enda gång. Under en överresa på åtta eller nio månader har han druckit bräckt vatten och levt på salt kött. Han har oavbrutet kämpat mot havet, mot sjukdom och leda, men vid sin återkomst kan han sälja ett skålpund te en sou billigare än den engelske handelsmannen: syftet har uppnåtts.

Jag skulle inte kunna uttrycka min tanke bättre än när jag säger att amerikanerna bedriver sin handel med ett slags hjältemod.

Alexis de Tocqueville, Om demokratin i Amerika (Bok 1), Bokförlaget Atlantis, Stockholm, 1997, s. 553–556.

Lämna ett svar