”Se ansiktena på Stockholms gator!” (Ingemar Hedenius)

Se ansiktena på Stockholms gator! Deras uttryck avspeglar ett missförhållande i vår kultur. Vad vi har att beklaga oss över är inte standardhöjningen, inte religionens försvinnande, inte den estetiska smakens förflackning eller brottslighetens ökning utan något helt annat: det dubbelspel med vilket vi till ingen nytta plågar oss och tröttar ut oss. Vi låtsas ständigt vara något annat än vad vi är, och kan vi inte det, ville vi helst göra oss osynliga. Hur mycken ond och onödig skräck för våra medmänniskor ligger det inte i denna trafik.

Ingemar Hedenius, ‘Nyfikenhet’, Liv och nytta, (Stockholm: Bonniers, 1961), s. 85.

Lämna ett svar