Att möta Philippa Foot

Filosofen Philippa Foot karakteriserar ämnet filosofi på följande vis:

You ask a philosopher a question and after he or she has talked for a bit, you don’t understand your question any more.

Jag undrar hur det skulle vara att samtala med Foot själv. Man blir ju förvirrad bara av hennes blick!

Lämna ett svar