Schopenhauer om människans egoism.

Jag sökte länge en bild, som skulle kunna skildra egoismens oändliga styrka enkelt och gripande, och till sist fann jag följande: »Mången människa vore i stånd att slå ihjäl en annan för att få smörja sina stöflar med hans fett.» Men sedan återstod mig dock alltid ett tvifvel, om det verkligen bara var en bild.

Arthur Schopenhauer (1904), Tankar och fragment (Stockholm: Albert Bonniers förlag), s. 82.

Lämna ett svar