Konstitutionella konventioner och Gustav III:s ryska krig

Den bärande tanken i Andrew Sabls tolkning av Humes History of England är behandla detta mångskiftande och omfattande verk som i grunden ”a treatise on this one subject: how conventions of political authority arise, change, improve by various measures, and die” (Sabl 2012: 7).

En intressant aspekt av Humes och Sabls förklaring av hur Magna Charta kom att få fäste som grundläggande konvention är dialektiken mellan de upprepade överträdelser av den och det motstånd som följde. Eftersom all politik handlar om ”custom” och ”opinion”, så följer det att en överträdelse måste uppmärksammas och beivras för att en konvention ska överleva, annars blir överträdelsen självt ett prejudikat i framtida situationer, och den ursprungliga konventionen försvagas successivt.

When a rule is openly violated, it normally weakens. But when such violations are noted, condemned, and coupled with a solemn statement of the rule’s validity and of the fact that the violation was a violation, the rule grows stronger. To condemn repeatedly the violations of a rule is to reaffirm the rule (Sabl 2012: 148).

När jag nu ibland gör nedslag i den svenska politiska och konstitutionella historien så håller jag ögonen öppna för denna typ av dynamik. Ett mycket tydligt exempel dök upp i Fredrik Lagerroths Konung och adel (1917) då han beskriver reaktionen på Gustav III:s krig mot Ryssland, som kungen initierade på egen hand men under förevändning att det egentligen var ett försvarskrig. Detta okonstitutionella tilltag ledde bland annat till uppror bland de finska officerarna. Men också de svenska officerarna protesterade (se bild):

Lagerroth 1917, s. 78
Lagerroth 1917, s. 78.

Referenser:

Lagerroth, Fredrik. 1917. Konung och adel. Ett bidrag till Sveriges författningshistoria under Gustav III. Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Sabl, Andrew. 2012. Hume’s Politics. Coordination and Crisis in the ‘History of England’. Princeton & Oxford: Princeton University Press.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s