En sammanfattning på uppdrag av DELMI

Förra året fick jag en förfrågan från DELMI (Delegationen för migrationsstudier) om att för en bredare publik sammanfatta kapitel 5 av min avhandling. Ett roligt uppdrag, men också svårare än jag hade trott! Texten har nu publicerats i deras serie av så kallade ”policy briefs”.