Två översatta böcker

Under våren har två böcker utkommit där jag har stått för översättningen. Kanske kan de vara av intresse för vissa som följer den här bloggen och mitt arbete.

Den ena boken är moralfilosofen Thomas Scanlons Varför är ojämlikhet ett moraliskt problem? Boken är en sammanfattning och vidareutveckling av Scanlons moraliska och politiska tänkande kring innebörden av begreppet jämlikhet och dess implikationer för hur samhället och politiken bör utformas. Länk till boken: Adlibris, Bokus, Studentlitteratur.

Den andra boken är Andrew Gambles Att studera politik. Det är en introduktionsbok inom statsvetenskap, som ger en intresseväckande översikt över ämnet. Boken passar under de första veckornas studier på en statsvetenskaplig grundkurs. Länk till boken: Adlibris, Bokus, Studentlitteratur.