Arkitekter och ingenjörer inom politisk teori

Jag tänkte skriva lite kort om David Wiens artikel ”Prescribing Institutions Without Ideal Theory”. Ibland är det nyttigt att mejsla fram ett litet stycke text ur sina läsanteckningar utan att riktigt veta var det passar in och om man kommer ha någon användning för det…. Bakgrunden till artikeln är en omfattande politisk-teoretisk diskussion om idealteori och icke-ideal teori, eller bredare: konflikten mellan idealism och realism. Jag kommer inte återge denna debatt här utan tänkte här bara sammanfatta och delvis spinna vidare på Wiens artikel. Jag betraktar det som en intressant variant av en ”realistisk” ansats till normativ teori. Notera först … Fortsätt läsa Arkitekter och ingenjörer inom politisk teori

Kommentar till Bergh

Jag har fått några kommentarer av Andreas Bergh på min text i Kvartal. Här kommer ett kort svar på tre av dem. Terminologi Terminologin i dessa frågor är notorisk lurig, och Bergh har en poäng i att givet att kosmopolit betyder världsmedborgare så är det onaturligt att kontrastera det mot ”medborgare” i sig. Med medborgare i min text menas ju medborgare i en mer avgränsad gemenskap, och frågan är hur detta ska beskrivas. Akademiska termer som kan utgöra motsats till kosmopolit är ”kommunitär” eller möjligen ”partikularist” – men de funkar inte riktigt som rubrik… Kvarstår då alternativet ”nationalist”. Detta undviker … Fortsätt läsa Kommentar till Bergh

Exempel på sociologiska liberaler

Den ”sociologiska liberalism” som jag beskrev igår är (no surprise) i mångt och mycket ett synsätt jag delar. Det finns en del intressanta kopplingar bakåt i tiden här. Personligen kände jag mig länge rätt vilsen i modern politisk teori så som man fick den serverad på gymnasiet och i akademin. Det var mest Rawls, Nozick och Dworkin. Jag kände mig inte riktigt hemma. En artikel av Jan-Werner Müller 2008 fick mig att förstå min belägenhet och min egentliga ”hemvist”. Jan-Werner Müller lyckades beskriva de gemensamma nämnarna mellan flera av de tänkare – Karl Popper, Isaiah Berlin och Raymond Aron – … Fortsätt läsa Exempel på sociologiska liberaler

David Millers distinktion mellan individualistiska och sociologiska liberaler

Jag tänkte bli bättre på att vara mer publik i min forskning, och börjar nu åter publicera små läsanteckning och andra små textstycken. Slutprodukten är trots allt ganska avlägsen i tiden… Och kanske finns det ett värde att delge andra en del av vad jag läser och tänker, utan alltför höga krav på systematik och finslipad text. Frågorna är ju fortsatt högaktuella, och kan jag med bidra med att stimulera andras funderingar och referera till intressant akademisk litteratur så är det såklart positivt. Först ut en intressant indelning hämtad från David Miller. En av de mest grundläggande frågorna i debatten … Fortsätt läsa David Millers distinktion mellan individualistiska och sociologiska liberaler