Romsons tårar är hedrande

Det är många som har kommenterat och häcklat Romsons tårar. Jag må vara oense med Romson om en del saker, både vad gäller lägesbeskrivning och normativa avvägningar, men att Romson fäller tårar när hon fattat ett mycket svårt beslut, det är inte bara förlåtligt – det är hedrande. (Att tårarna kom precis när hon nämnde miljöpartistiska kommunalråd ser jag som en tillfällighet – det var självklart hela situationen och beslutet i sig som var orsaken.) Jag misstänker dock att denna inställning, som grundar sig på resonemanget nedan, med stor sannolikhet inte hade präglat Romson själv ifall hon stod utanför regeringen. … Fortsätt läsa Romsons tårar är hedrande

Shklar till Arnstad: ”Get your dates right!”

I sin bok och andra artiklar har Arnstad kritiserat begreppet totalitarianism. Jag tycker begreppet är värt att diskutera. Men Arnstad kritiserar det inte bara på intellektuella grunder, utan hela hans presentation av det präglas av att idén skapades och lanserades i propagandasyften (Arnstad 2013: 27–30). Det konkreta ursprunget till begreppet anger Arnstad är amerikansk underrättelseforskning under 40-talet. Det var denna forskning som sedan blev ett effektivt slagträ under kalla kriget. I en artikel skriver han: Efter 1945 hade Sovjetunionen ett försprång i propagandan och nådde framgång med budskapet att fascism saknade egen ideologisk identitet; fascism var enbart en våldsam yttring … Fortsätt läsa Shklar till Arnstad: ”Get your dates right!”

Kieran Healy: abstraktion vs nyans

Nuance is not a virtue of good sociological theory. Sociologists typically use it as a term of praise, and almost without exception when nuance is mentioned it is because someone is asking for more of it. I shall argue that, for the problems facing Sociology at present, demanding more nuance typically obstructs the development of theory that is intellectually interesting, empirically generative, or practically successful. […] Abstraction is a way of thinking where “new ideas or conceptions are formed by considering several objects or ideas and omitting the features that distinguish them” (Rosen 2014). Abstraction means throwing away detail, getting rid … Fortsätt läsa Kieran Healy: abstraktion vs nyans

Gellner och Khalduns förklaring av stamsamhällen

Jag hade idag nöjet att fika med Per Brinkemo. Kom då att tänka på en briljant artikel av Ernest Gellner där han i Ibn Khalduns anda ger en funktionalistisk förklaring till uppkomsten av stamsamhällen. Säga vad man vill om förklaringen, men Gellner är exceptionell i sin förmåga att skriva samhällsteoretisk prosa. There is one point at which the conventional Hobbesian and the Ibn Khaldunian visions of the basis of social order are diametrically opposed. On the whole, the advantage lies with Ibn Khaldun. The Hobbesian problem arises from the assumption that anarchy, absence of enforcement, leads to distrust and social … Fortsätt läsa Gellner och Khalduns förklaring av stamsamhällen