Det är många som har kommenterat och häcklat Romsons tårar. Jag må vara oense med Romson om en del saker, både vad gäller lägesbeskrivning och normativa avvägningar, men att Romson fäller tårar när hon fattat ett mycket svårt beslut, det är inte bara förlåtligt – det är hedrande. (Att tårarna kom precis när hon nämnde […]

I sin bok och andra artiklar har Arnstad kritiserat begreppet totalitarianism. Jag tycker begreppet är värt att diskutera. Men Arnstad kritiserar det inte bara på intellektuella grunder, utan hela hans presentation av det präglas av att idén skapades och lanserades i propagandasyften (Arnstad 2013: 27–30). Det konkreta ursprunget till begreppet anger Arnstad är amerikansk underrättelseforskning […]