Medverkan i Ideologipodden

Idag släpptes ett avsnitt av Ideologipodden, där jag samtalar med Andreas Johansson Heinö om nationalstaten, grundlagspatriotism och liberal nationalism.

Efter en genomlyssning tycker jag det blev ett bra samtal, men givetvis var det flera ställen där jag önskar jag hade uttryckt mig tydligare. 

Ett sådant är när jag säger att det är märkligt att liberal nationalism är ovanlig i debatten givet att att staters praktiska politik trots allt ofta är i linje med vad liberal nationalism skulle förespråka. Det påståendet skulle kunna tolkas som att den migrationspolitik som Sverige fört de senaste decennierna är förenlig eller önskvärd sett utifrån liberal nationalism. Men det är inte alls vad jag menar – det jag egentligen syftar på är det grundläggande faktum att stater generellt faktiskt har en reglerad invandringspolitik, och generellt villkorar de medborgarskap med språkkrav med mera. Jag upplever att det är en politisk praktik som på många sätt har saknat en ideologisk uppbackning från ledande politiker och intellektuella, som istället lättvindigt slängt sig med ideal och argument som gått väldigt långt i universalistisk riktning.

Om man tog dessa ideal, argument och rena slagord på allvar så skulle man inte kunna bibehålla staters praktik av att reglera migration och medborgarskap. Det är i den kontexten som det är märkligt att liberal nationalism inte framstått som en tämligen okontroversiell mittenposition – en position som blott påminner om staters legitima skäl att reglera dessa saker.

Nutid och framtid: bok och ny blogg!

Sedan min disputation våren 2019 har det inte blivit särskilt mycket skrivande för egen del. Jag har försörjt mig som översättare och redaktör, samt genom att undervisa lite grann vid min gamla institution på Lunds universitetet.

Glädjande nog fick jag i vintras besked om att jag beviljats ett stipendium. Med hjälp av detta stipendium kommer jag nu påbörja arbetet med en bok om liberal nationalism. Jämfört med min avhandling kommer boken skrivas för en lite bredare publik samt ha ett större fokus på Sverige och den svenska samhällsdebatten. Det ska bli väldigt roligt!

Ett stipendium tar dock ofrånkomligen slut, och jag har därför funderat på mer långsiktiga sätt för att möjliggöra eget skrivande. Med stor nyfikenhet har jag följt framväxten i USA av olika tjänster som möjliggör direkta prenumerationer och/eller bidrag från läsare till skribenter (eller andra typer av kulturutövare). Kanske är det så att de karga utsikterna att i Sverige försörja sig som fri skribent kan komma att förbättras genom sådana plattformar?

Det kan vara värt att pröva iallafall. Jag har därför skapat en separat blogg på plattformen Patreon, där jag kommer att publicera läsvärda citat, sammanfattningar av intressanta idéer, samt egna preliminära resonemang. Möjligen kan det ses som ett slags ”behind-the-scenes”-material, i relation till skrivandet av artiklar och det aktuella bokprojektet.

Jag vet verkligen inte hur det kommer falla ut! Förhoppningsvis kan mina små inlägg vara av värde för andra som intresserar sig för liknande frågor inom politik och politisk teori, eller lockar det kanske enbart de som verkligen gillar det jag skriver och vill stötta verksamheten. Vem vet? Man kan hursomhelst prenumera som ”följare” för €1,5/månad och som ”supporter” för €3 (eller valfritt belopp). (Jag hoppas och tror att Patreon i framtiden kommer att acceptera SEK som valuta). Blir man prenumerant kommer alla inlägg vara öppna på sidan, och när inlägg publiceras kommer de även som nyhetsbrev i mejlkorgen.

Är du intresserad av materialet, eller skulle du kunna tänka dig bidra till att jag kan skriva och delta i samhällsdebatten mer kontinuerligt? Hursomhelst skulle jag bli väldigt glad och tacksam!

Två översatta böcker

Under våren har två böcker utkommit där jag har stått för översättningen. Kanske kan de vara av intresse för vissa som följer den här bloggen och mitt arbete.

Den ena boken är moralfilosofen Thomas Scanlons Varför är ojämlikhet ett moraliskt problem? Boken är en sammanfattning och vidareutveckling av Scanlons moraliska och politiska tänkande kring innebörden av begreppet jämlikhet och dess implikationer för hur samhället och politiken bör utformas. Länk till boken: Adlibris, Bokus, Studentlitteratur.

Den andra boken är Andrew Gambles Att studera politik. Det är en introduktionsbok inom statsvetenskap, som ger en intresseväckande översikt över ämnet. Boken passar under de första veckornas studier på en statsvetenskaplig grundkurs. Länk till boken: Adlibris, Bokus, Studentlitteratur.