Uppföljning om socialdemokratin och flyktingkrisen

Andreas Bergh har skrivit en kort kommentar kring min text om socialdemokratin och flyktingkrisen. Bergh har två kritiska anmärkningar, och jag tänkte bemöta dem i tur och ordning. Retorik och praktisk politik Den första är att den påstådda omsvängningen handlar mer om retorik än praktik. Som Bergh säger: om S hela tiden hade agerat efter sin egen retorik så hade den praktiska politiken sett annorlunda ut: ”då skulle mottagandet ha varit högre under lång tid”. Det ligger mycket i detta. Och det är just detta som ofta gjort mig…frustrerad. Det gäller de flesta andra partier också. Om man i praktisk … Fortsätt läsa Uppföljning om socialdemokratin och flyktingkrisen

Anne Ramberg och välfärdsstaten

Förra veckan blev en intervju med Anne Ramberg i P1 mycket uppmärksammad. Angående att många fler partier nu pratar om att vi måste ”värna välfärden”, sa Ramberg (ca 40 minuter in): Jag inser också att alla dom gamla människor som har jobbat hårt ett helt liv … nu ska ställas emot alla dom flyktingar som kommer och som då också tar i anspråk sjukvård och skolor och allt möjligt. Men det är nog på det viset att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd då. Det är bra att denna ärliga prioritering kommer i dagen. Det … Fortsätt läsa Anne Ramberg och välfärdsstaten

Ett humeanskt synsätt på migrationsfrågor inom liberal politisk teori

Att byta avhandlingsämne mitt i anställningen, och till ett så omfattande område som migrationsfrågor numera utgör inom politisk teori, är inte helt lätt. Man kan drunkna i litteraturen. Men jag tror att jag har haft lite tur. För det perspektiv jag utforskade i mitt förra avhandlingsämne (teorier om tidigmodern statsbildningsprocesser) tycks vara relevant även i mina nya frågor, utan dessutom verkar det vara outforskad mark. (Det låter kanske som en tacksam illusion, men jag tror faktiskt inte att jag lurar mig själv här.) Så kanske har jag här min chans att bidra till ”litteraturen”, som det heter. Mina ambitioner med … Fortsätt läsa Ett humeanskt synsätt på migrationsfrågor inom liberal politisk teori

Avhandlingsplan

För några veckor sedan skrev jag klart min avhandlingsplan. Eller plan och plan, faktum är att projektet fortfarande är vidöppet. Det består av fyra teman som jag måste hitta ett sätt att kombinera. Dock finns fortfarande möjligheten att jag i praktiken måste tona ner eller helt skrota ett av dem. Temana är: Teorier kring europeisk statsbildning under främst 1500- och 1600-tal Begreppet politisk legitimitet David Humes politiska tänkande Bildandet och utvecklingen av den svenska staten. De historiska och historisk-sociologiska delarna är helt ny mark för mig, och jag är fortfarande lite ovan vid att inte ägna mig åt normativ politisk … Fortsätt läsa Avhandlingsplan

Political theory as a subfield of political science

This essay was written in january as part of an exam in a course titled ”Social Studies of Science”. My field of study would probably best be described as political theory, and more broadly, political science. The label of ‘political theory’, however, cover a very broad range of intellectual interests and pursuits, and one may even doubt that there exist enough commonality as to warrant one to speak of a “field” in any determinate manner. This vagueness of my field of study, and its rather insecure institutional place within academia, is actually part of what I would like to discuss … Fortsätt läsa Political theory as a subfield of political science

Science is a social enterprise (A note on Karl Popper’s theory of science)

The following is an essay written in response to an exam question in a course titled ”Social Studies of Science”. The question: ”Is it necessary to employ a social scientific approach for understanding and explaining the development and content of science? If so, why?” I will in this paper answer the question with a restricted and qualified ”yes”. The reasons for the affirmative answer, as well as the reasons for the qualifications to that answer, will be supplied from Karl Popper’s philosophy of science. My general view is that the social aspects of Popper’s theory are often neglected, and that … Fortsätt läsa Science is a social enterprise (A note on Karl Popper’s theory of science)