Boken ”Nationalstaten”

Den politiska konflikten mellan höger och vänster har i Sverige inrymts i en lyckad kompromiss mellan marknadsekonomi och offentliga välfärdsåtaganden. Men i takt med att den politiska grundkonflikten förskjutits till kulturellt betonade frågor om identitet, normer och migration verkar konfliktnivån ha stegrats. Är vår tids kulturkrig så pass uppslitande att någon medelväg inte står att finna?

Nationalstaten beskriver en bortglömd idétradition – liberal nationalism. Statsvetaren Björn Östbring visar här hur liberala ideal historiskt sett förenats med en nationell samhällsuppfattning, och att nationalstaten faktiskt utgör en förutsättning för liberala fri- och rättigheter. Därigenom underkänner han föreställningen om att liberal öppenhet och nationalistisk slutenhet utgör det vägskäl vid vilket vi nu måste välja kurs, eller gå isär.


Förlag: Fri Tanke

Utkommer: Augusti 2022

Länkar för beställning: Adlibris, Akademibokhandeln, Bokus, Fri Tanke