Nutid och framtid: bok och ny blogg!

Sedan min disputation våren 2019 har det inte blivit särskilt mycket skrivande för egen del. Jag har försörjt mig som översättare och redaktör, samt genom att undervisa lite grann vid min gamla institution på Lunds universitetet.

Glädjande nog fick jag i vintras besked om att jag beviljats ett stipendium. Med hjälp av detta stipendium kommer jag nu påbörja arbetet med en bok om liberal nationalism. Jämfört med min avhandling kommer boken skrivas för en lite bredare publik samt ha ett större fokus på Sverige och den svenska samhällsdebatten. Det ska bli väldigt roligt!

Ett stipendium tar dock ofrånkomligen slut, och jag har därför funderat på mer långsiktiga sätt för att möjliggöra eget skrivande. Med stor nyfikenhet har jag följt framväxten i USA av olika tjänster som möjliggör direkta prenumerationer och/eller bidrag från läsare till skribenter (eller andra typer av kulturutövare). Kanske är det så att de karga utsikterna att i Sverige försörja sig som fri skribent kan komma att förbättras genom sådana plattformar?

Det kan vara värt att pröva iallafall. Jag har därför skapat en separat blogg på plattformen Patreon, där jag kommer att publicera läsvärda citat, sammanfattningar av intressanta idéer, samt egna preliminära resonemang. Möjligen kan det ses som ett slags ”behind-the-scenes”-material, i relation till skrivandet av artiklar och det aktuella bokprojektet.

Jag vet verkligen inte hur det kommer falla ut! Förhoppningsvis kan mina små inlägg vara av värde för andra som intresserar sig för liknande frågor inom politik och politisk teori, eller lockar det kanske enbart de som verkligen gillar det jag skriver och vill stötta verksamheten. Vem vet? Man kan hursomhelst prenumera som ”följare” för €1,5/månad och som ”supporter” för €3 (eller valfritt belopp). (Jag hoppas och tror att Patreon i framtiden kommer att acceptera SEK som valuta). Blir man prenumerant kommer alla inlägg vara öppna på sidan, och när inlägg publiceras kommer de även som nyhetsbrev i mejlkorgen.

Är du intresserad av materialet, eller skulle du kunna tänka dig bidra till att jag kan skriva och delta i samhällsdebatten mer kontinuerligt? Hursomhelst skulle jag bli väldigt glad och tacksam!

Två översatta böcker

Under våren har två böcker utkommit där jag har stått för översättningen. Kanske kan de vara av intresse för vissa som följer den här bloggen och mitt arbete.

Den ena boken är moralfilosofen Thomas Scanlons Varför är ojämlikhet ett moraliskt problem? Boken är en sammanfattning och vidareutveckling av Scanlons moraliska och politiska tänkande kring innebörden av begreppet jämlikhet och dess implikationer för hur samhället och politiken bör utformas. Länk till boken: Adlibris, Bokus, Studentlitteratur.

Den andra boken är Andrew Gambles Att studera politik. Det är en introduktionsbok inom statsvetenskap, som ger en intresseväckande översikt över ämnet. Boken passar under de första veckornas studier på en statsvetenskaplig grundkurs. Länk till boken: Adlibris, Bokus, Studentlitteratur.

”Det nya Sverige behöver liberal nationalism” (Kvartal)

Jag har skrivit en längre essä som publicerats i Kvartal. Jag skriver om hur liberala ideal och institutioner kan och bör kombineras med ett samhälle som i grunden är nationellt, i betydelsen att det bör existera en gemensam ”samhällelig kultur” som förenar invånarna trots sinsemellan olika etniska och religiösa seder och traditioner. Detta är en mellanposition som trängs undan – och därför i Sverige är i princip helt bortglömd – när det politiska landskapet och konfliktlinjen beskrivs som en kamp mellan en traditionell etnisk nationalism å ena sidan, och å andra sidan en liberalism som per definition antas vara kosmopolitisk och universalistisk.

Historiskt har det inte varit ovanligt att kombinera liberalism och nationalism, varken i politisk praktik eller politiskt tänkande. I praktiken är det i de historiskt mest långvariga och väletablerade nationalstaterna som liberala och demokratiska institutioner har haft störst framgång och stabilitet. Vad gäller ideologi och politiskt tänkande har många liberala filosofer och samhällsdebattörer historiskt utgått från att människors upplevda behov av kollektivt självbestämmande är en giltig frihetssträvan och en förutsättning för demokratin. Att betrakta stater som nationella gemenskaper med rätt till självbestämmande har därtill varit en utgångspunkt motiverat en utrikespolitik som betonar internationellt samarbete och folkrättens betydelse: problem ska lösas genom samarbete, och ingen stat eller gruppering av stater har rätt att underlägga sig eller dominera någon annan stat. Det är inte märkligt att till exempel en anti-nazist som Torgny Segerstedt var en nationalist i denna mening: ”Ett folks rätt att själva råda över sina öden är en oundgänglig förutsättning för den frihet, liberalismen kräver för var enskild individ,” Det är inom ramen för sådana nationella stater som de flesta liberaler, socialliberaler och socialdemokrater traditionellt har arbetat för att få genomslag för sina ideal och institutioner.

Självklart kan man tycka att liberal nationalism är en felaktig normativ position. Till exempel för att behoven och intressena hos människor världen över är mer akuta och borde väga tyngre än de existerande samhällsmedlemmarnas intressen och värdet av kollektivt självbestämmande. Eller för att man anser att positionens rekommenderade avvägning mellan behovet av gemensam kultur å ena sidan, och individernas utrymme för sin etniska eller religiösa tillhörighet å den andra, innebär att tyngdpunkten hamnar på fel ställe. Eller för att positionen är farlig – ger man ett lillfinger åt nationalismen så tar den hela handen.

Men alla dessa frågor och argument signalerar inte nödvändigtvis ett fel med positionen så mycket som att de inskärper hur moraliskt och politiskt komplexa dessa frågor är. För parallellt med dessa problem och risker finns tveklöst också risker med en politik som helt och hållet ignorerar behov kring samhörighet och gemenskap. De som tror att en övergripande princip bör anammas, för att genom ett alexanderhugg upplösa problemställningen till den ena eller andra sidans favör, ja de bör betraktas som motpolerna på ett spektrum där sansade människor bör söka sig en mellanposition. Liberal nationalism är en sådan möjlig position. Eller som filosofen Michel Walzer en gång skrev:

Liberal nationalism is probably best understood as a species of liberal reformism. Its protagonists take the actually existing world of passionate attachments as given, and then try to modify it – not so as to make all attachments harmonious, a utopian rather than a reformist project, but as to make them sufficiently compatible to coexist in peace. That seems to me something doable and worth doing: it is also, very simply, what we have to do.

Recensioner av ”Migrationspolitiska dilemman”

Min avhandling har glädjande nog recenserats och diskuterats på olika håll. Här kommer en sammanställning med länkar. Sidan kommer att hållas uppdaterad.

Recensioner:

Övriga omnämnanden: