Dagstidningar, magasin, m.m.

Översättningar

Föredrag, m.m.

 • Föredrag inför Frisinnade klubben (ordf. Bengt Westerberg), 9/12–2019
 • Medverkan på ”vetenskapslunch” med Gina Gustavsson och Christer Sturmark, Fri Tanke förlag, 12/5–2019
 • Medverkan på MR-dagarna 2016 i panelen ”Vilken är universitetets roll vid stora samhällsutmaningar?”, 17/11-2016.
 • Filosofiska rummet, samtal med Lena Halldenius och Lars Mogensen, 28/8–2016. 
 • Samtal i Studio Ett med Lisa Pelling och Jörgen Huitfeldt, 4/5–2016.
 • Panelist på temat EU:s flyktingpolitik vid EU-dagen på Lunds universitet. Arrangör: EU-kommissionen, 14/4–2016.
 • Panelist på temat ”Approaching the Migration Crisis in Europe: the Swedish case”, arrangerat av Centrum för Europaforskning, Lunds universitet. Koordinator: Niklas Bernsand, 9/2–2016. 
 • Podradio-program om David Humes politiska tänkande.

Akademiska publikationer

 • Migrationspolitiska dilemman. Om idealism och realism i liberal politisk teori. Doktorsavhandling, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. PDF
 • Recension av Sarah Fine & Lea Ypi (red.), Migration in Political Theory. The Ethics of Movement and Membership, i Statsvetenskaplig tidskrift, nr 1/2017, s. 230-233.
 • Recension av Joakim Scherp, De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 1660-1682, i Statsvetenskaplig tidskrift, nr 3/2015, s. 486–489. [PDF]
 • Recension av Andrew Sabl, Hume’s Politics. Coordination and Crisis in the ‘History of England’, i Statsvetenskaplig tidskrift, nr 3/2014, s. 352–356. [PDF]
 • Recension (med Klas Nilsson) av Yun–Casalilla & O’Brien (red.), The Rise of Fiscal States: A Global History 1500–1914 , i Ekonomisk Debatt, nr 5/2014, s. 89–92. [PDF]
 • Recension av Richard Swedberg, Tocqueville’s Political Economy, i Ekonomisk debatt, nr 5/2012, s. 68-71. [PDF]
 • ”Richard Rortys pragmatism”, Filosofisk tidskrift, nr 3/2010, pp. 51-56.
 • Recension av Douglas R. Anderson, Philosophy Americana, i Filosofisk tidskrift, nr 1/2009, s. 53-56.
 • ”Richard Rorty in memoriam”, Filosofisk tidskrift, nr 1/2008, s. 60–61.