I Adam Smiths verk The Theory of Moral Sentiments [1759] kan man läsa en rolig beskrivning av människor som gillar funktionella men onödiga prylar av allehanda slag. Stycket finns i en sektion som behandlar just ”the beauty which the appearance of UTILlTY bestows upon all the productions of art”. How many people ruin themselves by laying […]