Jag går och spånar på en recension av Michael Billigs Learn to Write Badly (som jag citerat ur här och här). När boken recenserades i Axess nyligen (nr 5, 2014) kritiserades Billig av Carl Cederström för att begå samma synd som hans bok är ämnad att kritisera: att ha skrivit en text för en inåtvänd […]

Nothing better illustrates the love of social scientists for extra syllables than the history of the word ‘methodology’. In the early nineteenth century, the word was used to describe the study of methods, especially scientific methods. Works about methodology, at that time, would be expected to discuss different ways of collecting evidence and arranging classifications. […]