Will socialism remain buried in the contempt that so justly covers the socialists of 1848? I ask the question without answering it. I am sure that in the long run the constituent laws of our modern society will be drastically modified; many of the main parts of them have already been substantially modified. But will […]

En ny bok av Ian Buruma recenseras idag i DN av Maria Schottenius. Mycket intressant! Inte minst för att Buruma verkar ta sin utgångspunkt hos min favorittänkare alla kategorier: Alexis de Tocqueville. Burumas bok ”prövar kritiskt Tocquevilles formulering att islam är oförenlig med upplysningsvärderingar och rättigheter, som yttrandefrihet och lika rättigheter för kvinnor och homosexuella”. […]

Raymond Aron, en relativ nykomling i min skara av intellektuella idoler, skriver följande angående artonhundratalets två främsta samhällstänkare. It would be easy to analyze the dialogue between Tocqueville and Marx that we have just sketched according to a sociological and so to speak Marxist method. One was an aristocrat, who rallied to democracy by reason […]

Richard Swedberg för i sin bok fram ett intressant exempel [s. 23–24] på den amerikanska entreprenörsandan och på hur ”ideas and moral feelings” förklarar ekonomiskt beteende, nämligen Tocquevilles förklaring av den amerikanska sjöfartens dominans. Detta sker i kapitlet ”Några betraktelser över orsakerna till Förenta staternas storhet som handelsmakt” mot slutet av den första volymen av […]