I det citat av Andrew Sabl som jag publicerade för ett par veckor sedan så figurerade båda begreppen “cooperation” (samarbete) och “coordination” (samordning). Stycket uttryckte tanken att samordning är mer grundläggande och måste föregå frågor om samarbete och dess villkor. Men skillnaden mellan samarbete och samordning klargjordes inte i blogginlägget. Distinktionen är dock väldigt viktig […]

Föga förvånande kommer David Hume figurera flitigt i min avhandling. En ny bok, utkommen i december, har gjort detta än mer självklart: Andrew Sabl’s Hume’s Politics. Coordination and Crisis in the ‘History of England’. Det är en suvären bok och rekommenderas varmt. Eventuellt ska jag försöka skriva en recension. Det finns flera aspekter som särskiljer […]