Om kulturell olikhet som orsak till ekonomisk ojämlikhet och sociala problem

Jag tror få skulle förneka att Sverige har påtagliga problem kopplat till dålig integration: invandrartäta områden och städer behöver ofta miljardunderstöd för att gå runt, och de präglas av större brottslighet, otrygghet, fattigdom, trångboddhet, dåliga skolresultat, osv. Men vad är orsaken och hur är fenomenen kopplade till invandringen? Debatterna om sociala problem i dessa områden hör till de märkligare i svensk debatt, eftersom diskussionen alltid trampar vatten och återupprepar samma gamla svar. Det finns en vilja från höger att förklara sociala problem utifrån skillnader i normer och värderingar, som burits med av invandrare eller uppkommit på grund av segregationen och … Fortsätt läsa Om kulturell olikhet som orsak till ekonomisk ojämlikhet och sociala problem

Orwell om arbetslöshet

A Kind of Compulsion, The Complete Works, vol. X, artikel 82, s. 122-127. En artikel om arbetslöshet i Le Progrès Civique 1928. Under kriget hade soldaterna matats med budskapet att de stred för civilisationen och för ett land ”fit for heroes to live in” (Lloyd George), och med löften om att högre levnadsstandard väntade dem när kriget tagit slut. Alas! As Eldorado did not materialize, it was necessary to think up something at once, before the ex-servicemen had time to find out that they had been decevied […] And that is why the Governement rushed through the Unemployment Insurence Act … Fortsätt läsa Orwell om arbetslöshet