”Happy are those who live under a discipline which they accept without question” (Isaiah Berlin)

Stephen Law redogör i The Philosophers’ Magazine för sin bok The War for Children’s Minds. Han citerar där ur The Catholic Encyclopedia’s inlägg under ”infallibility”: [One] must listen to the voice of those whom God has expressly appointed to teach in His name, rather than to one’s own private judgment … he who chooses to make himself, instead of the authority which God has instituted, the final arbiter in matters of faith is far from possessing the true spirit of faith. Att jämföra med Isaiah Berlin i ‘The Pursuit of the Ideal’: Happy are those who live under a discipline … Fortsätt läsa ”Happy are those who live under a discipline which they accept without question” (Isaiah Berlin)

Isaiah Berlin om utbildning och indoktrinering

Jag har tidigare refererat till ett långt stycke där Isaiah Berlin behandlar utbildning och skola. Det gör han tyvärr på väldigt få ställen, men nu har jag i alla fall hittat ytterligare ett. Likt brevet till George Kennan handlar följande passage om vad som skiljer västerländska demokratier från totalitära staterna. This violent contrast emerges most clearly in the conception of education: Western education since the earliest times has consisted in teaching men the techniques of answering for themselves the questions which most tormented men – what to be, what to do, how to treat others, what to seek above all … Fortsätt läsa Isaiah Berlin om utbildning och indoktrinering

Berlins frihetsbegrepp och värdeteori

Några spridda anteckningar: De tankar som Isaiah Berlin uttryckte i brevet till George Kennan har en kantiansk, upplysningsliberal ton i högre grad än vad som brukar förknippas med Berlin. Bör bilden av honom förändras i denna riktning? Två som tycker det är George Crowder och Joshua Cherniss. I båda deras bidrag i volymen The One and the Many: Reading Isaiah Berlin (Crowder & Hardy 2007) påpekas att ofta misstolkas Berlins ”Two Concepts of Liberty” till att betyda ett ensidigt ställningstagande för negativ frihet. Positiv frihet är inte ett fullständigt falskt eller värdelöst frihetsbegrepp; Berlins huvudpoäng är att det så enkelt … Fortsätt läsa Berlins frihetsbegrepp och värdeteori