Imagined Communities

Förra veckans korta inlägg om nationalism fick mig att börja bläddra i Benedict Andersons klassiker Imagined Communties [1983]. Nedanstående stycke tycks mig vara den mest koncisa formuleringen av kärnan i hans teori. Man bör ha i åtanke att Anderson inte menar att det endast är nationen som är en "föreställd gemenskap". Alla gemenskaper som är … Fortsätt läsa Imagined Communities

Angående nationalism

Dagens Under Strecket bjuder på trevlig och välskriven essä om nationalism. Men jag undrar om inte Cecilia Åse missar huvudfrågan: En viktig fråga att ställa är vad de nationella känslorna egentligen bottnar i. Vad består det nationellas känslomässiga dragningskraft av? Jag tror att den hänger ihop med att det nationella många gånger uppfattas som något som överskrider … Fortsätt läsa Angående nationalism