Totalitära staters undermåliga information om resultaten av dess beslut

Igår var jag som sagt på Kristian Gerners föredrag ”Karl Poppers filosofi och kommunistsystemets kollaps” på Filosoficirkeln. Måste säga att jag blev lite besviken: det var för lite filosofi. Gerner pratade mest om hur Poppers idéer om reformism och öppet samhälle influerade politiska aktörer i Öst, inte minst genom George Soros arbete. Jag hade hoppats på något mer i stil av en popperiansk analys av faktorerna bakom kommunismens kollaps. Exempelvis som ett resultat av den informationsbrist som uppkommer i en planekonomi (där all den information som ges av marknadens prismekanismen saknas) och där fri debatt inte tillåts. Enligt Popper får … Fortsätt läsa Totalitära staters undermåliga information om resultaten av dess beslut

Om den förtjusande Professor Russell (Isaiah Berlin)

Brev till Felix Frankfurter, 23 augusti 1937. Isaiah Berlin beskriver oenigheterna inom hans college angående förslaget att bjuda in Bertrand Russell till Oxford under en termin. Det fanns många som var ytterst fientliga till detta förslag, framförallt med tanke på Russells radikalism och okristliga moral. . . My conversation with the Warden [of All Souls college] I cannot reproduce, it was absolutely wonderful: he plainly hates Russell & all connected with him, but finally said ‘I suppose, at bottom, he is a very lovable kind of man?’ really I didn’t know what to say. I might have said, I suppose, … Fortsätt läsa Om den förtjusande Professor Russell (Isaiah Berlin)

Dewey v. Russell on Truth

Ett paper från 2006. John Dewey, just like William James, his predecessor as the main figure of American Pragmatism, received critique from across the Atlantic by the eminent Bertrand Russell. The present paper will concern Dewey’s reply to Russell as it is put forward in his article ‘Propositions, Warranted Assertibility, and Truth’ (1). Dewey and Russell represent different schools of thought, and their disagreements are likely to involve the fundamental points where American pragmatism break with the tradition of European analytic philosophy. This paper thus focus on the fundamental issues where Russell and Dewey disagree; it will clarify the different … Fortsätt läsa Dewey v. Russell on Truth