1951 brevväxlade Isaiah Berlin med den berömde amerikanske diplomaten George Kennan (upphovsmannnen till ‘containment’-politiken gentemot Sovjet). Breven mellan dessa figurer, båda två starkt förknippade med begreppet ‘cold war liberalism’, kom att handla om just innebörden av ett liberalt samhälle och om berättigandet av dess principer. En central aspekt är att ett liberalt samhälle inte manipulerar […]