Jag utlovade att jag skulle vara ganska publik i min forskning. Sanningen är naturligtvis att det är lite jobbigt, eftersom man måste sänka trösklarna för när man släpper iväg tankar och text. Men här kommer trots allt några tankar i steget. I en läsvärd krönika argumenterar Clara Sandelind att vi borde differentiera rättigheter mer utefter […]