Det försvunna alternativet

Jag kan inte låta bli att repetera huvudpoängen från mitt förra inlägg. Särskilt som det kom en ledare i DN dagen efter som utgör en perfekt illustration. Det kan knappast skada att mina svepande utsagor om “debatten” ges en mer konkret form. I ledaren “Inga genvägar i kampen mot populismen” (21/8) beklagar Erik Helmerson att […]

Låt oss vara oense

Häromdagen kom jag att tänka på Andrew Browns beskrivning av sina upplevelser av Sverige under 70-talet (Brown 2008: 250): The great distinguishing characteristic of the society as I knew it was its narrowness. It was narrowly liberal, or narrowly socialist within its different net cages, but that there should be two acceptable views on matters […]

Om att jämföra och att jämställa

Senaste veckan har det skrivits några ledartexter på temat jämförelser. Bakgrunden är vad Sanna Rayman diagnosticerar som ett försämrat debattklimat, där man inte längre kan göra liknelser eller paralleller utan att beskyllas för att ”jämställa” fenomenen. Ett aktuellt exempel ges av Erik Helmerson angående synpunkten att frågan om tårtkastningen på Åkesson kunde förklaras med hans partis […]