Artikel om regeringsförklaringen i SvD Kultur

I dagens Svenska Dagbladet medverkar jag med en text som utifrån Herbert Tingstens Från idéer till idyll diskuterar den stora omkastningen inom svensk politik: I namn av den uppskruvande och tillspetsade konflikten har Sverige nu en riksdag som i praktiken gjort den ekonomiska och sociala konfliktdimensionen till den sekundära. Med mycket motvilja och knotande ingår nu […]

Demokrati som ”ren procedur”

Om en demokrati inte ska bryta samman krävs att människor accepterar politiska beslut även när de står på den förlorande sidan. De måste helt enkelt finna beslutsprocessen giltig och legitim, så att deras specifika önskningar om ett annat beslut inte automatiskt motiverar civil olydnad, motstånd och obstruktion. Om ingen finner sig i att “förlora” så […]

Uppföljning om Arnstad om Churchill

Jag har nu kollat upp vad Arnstad skriver om Churchill. Har han verkligen helt missförstått Churchills berömda uttalande? Passagen i Arnstads Älskade fascism som Leo Kramár hänvisade till visade sig vara riktigt lurig. Den parlamentariska konservatismen accepterade endast den etablerade demokratin med varierande grad av avsmak — något bittert som måste uthärdas och ibland accepteras. […]