After the Open Society. Selected Social and Political Writings Karl Popper (red. Jeremy Shearmur och Piers Norris Turner) Routledge, 2008, 528 s. ISBN: 978-0415309080 I. Karl Poppers Det öppna samhället och dess fiender räknas till ett av 1900-talets främsta verk inom politisk filosofi. Boken var en produkt av en mycket rik social erfarenhet: under de […]