Ernest Gellner och ”Den onödige mannen”

Idag recenserar Sanna Rayman boken Den onödige mannnen av Erik Helmerson. Temat för boken, här kärnfullt formulerat av Rayman, är mycket intressant: Helmerson prickar träffsäkert motsättningen som ligger mellan viljan att bevara det civiliserade genom att vara civiliserad och viljan att bevara det civiliserade genom att verkligen trotsa det som hotar – oavsett om det är fotbollshuliganer eller mobbare. Att med hot eller våld skydda ordningen och det som är rätt, att på detta sätt försvara de sina. Innebär det att man har blivit den fiende man vill mota i grind? Detta är ett intrikat dilemma och rör naturligtvis själva grunden för … Fortsätt läsa Ernest Gellner och ”Den onödige mannen”