EU:s stödfond till krisande medlemmar börjar nu själv få problem. Det är oroväckande. Men i förlängningen av alla våra nuvarande ekonomiska problem så finns det en annan fond som jag är orolig för: Industrial society is the only society ever to live by and rely on sustained and perpetual growth, on an expected and continuous improvement. […]

I dagens DN oroar sig Peter Wolodarski för svårigheten att upprätta ett nytt centralstyre i Libyen: risken är att de enda sociala strukturer som är livskraftiga är klanerna. Förmodligen har han rätt. I ett fall som Libyen, där alla former av makt så systematiskt har personaliserats, så har centrala institutioner sällan förmåga och legitimitet nog […]

Dagens Under Strecket bjuder på trevlig och välskriven essä om nationalism. Men jag undrar om inte Cecilia Åse missar huvudfrågan: En viktig fråga att ställa är vad de nationella känslorna egentligen bottnar i. Vad består det nationellas känslomässiga dragningskraft av? Jag tror att den hänger ihop med att det nationella många gånger uppfattas som något som överskrider […]

När det idag är nationaldag så ska vi naturligtvis påminna oss om den svenska historien och kulturen, samt prisa den nationella gemenskapen. Men om man är samhällsvetenskapligt lagd så kan det också vara på sin plats att påminna sig om vad nationalism egentligen är. Eller åtminstone om vad Ernest Gellner ansåg att det var: Sir […]

Idag recenserar Sanna Rayman boken Den onödige mannnen av Erik Helmerson. Temat för boken, här kärnfullt formulerat av Rayman, är mycket intressant: Helmerson prickar träffsäkert motsättningen som ligger mellan viljan att bevara det civiliserade genom att vara civiliserad och viljan att bevara det civiliserade genom att verkligen trotsa det som hotar – oavsett om det är […]

Ernest Gellner gör en mycket fascinerande analys av Marx och marxismen: Karl Marx himself, be it noted, was the bourgeois to end all bourgeois. […]  [He] wanted to absolutize and universalize the work ethic, by finally separating work from any reward and turning it into an end in itself, the ultimate fulfilment: ”. . . […]