The Social Bribery Fund

EU:s stödfond till krisande medlemmar börjar nu själv få problem. Det är oroväckande. Men i förlängningen av alla våra nuvarande ekonomiska problem så finns det en annan fond som jag är orolig för: Industrial society is the only society ever to live by and rely on sustained and perpetual growth, on an expected and continuous improvement. Not surprisingly, it was the first society to invent the concept and ideal of progress, of continuous improvement. Its favoured mode of social control is universal Danegeld, buying off social aggression with material enhancement; its greatest weakness is its inability to survive any temporary reduction … Fortsätt läsa The Social Bribery Fund

That joke isn’t funny anymore

I dagens DN oroar sig Peter Wolodarski för svårigheten att upprätta ett nytt centralstyre i Libyen: risken är att de enda sociala strukturer som är livskraftiga är klanerna. Förmodligen har han rätt. I ett fall som Libyen, där alla former av makt så systematiskt har personaliserats, så har centrala institutioner sällan förmåga och legitimitet nog att behålla kontrollen efter ledarens fall. Återstår då gör klanerna. Och man ska vara medveten om hur svårt centralregeringar i klansamhällen generellt har haft med att bryta ner klantänkandet. Ett tragikomiskt exempel på detta berättas av Ernest Gellner: Independent Somalia proscribed tribal identification and made … Fortsätt läsa That joke isn’t funny anymore

Angående nationalism

Dagens Under Strecket bjuder på trevlig och välskriven essä om nationalism. Men jag undrar om inte Cecilia Åse missar huvudfrågan: En viktig fråga att ställa är vad de nationella känslorna egentligen bottnar i. Vad består det nationellas känslomässiga dragningskraft av? Jag tror att den hänger ihop med att det nationella många gånger uppfattas som något som överskrider oss själva, som går utöver våra liv just nu. Nationen binder ihop generationer och symboliserar ett slags transcendens eller överskridande. Upplevelsen verkar vara att det nationella sätter oss i förbindelse med något ”större”, något som kan ge tillvaron mening och sammanhang även i svåra stunder. … Fortsätt läsa Angående nationalism

Vad nationalism är

När det idag är nationaldag så ska vi naturligtvis påminna oss om den svenska historien och kulturen, samt prisa den nationella gemenskapen. Men om man är samhällsvetenskapligt lagd så kan det också vara på sin plats att påminna sig om vad nationalism egentligen är. Eller åtminstone om vad Ernest Gellner ansåg att det var: Sir Henry Maine’s famous formula – from status to contract – has been taken by many to offer the most succinct summary of the nature of the transition to modern society. But it seems to me that he might just as well have said from status … Fortsätt läsa Vad nationalism är

Ernest Gellner och ”Den onödige mannen”

Idag recenserar Sanna Rayman boken Den onödige mannnen av Erik Helmerson. Temat för boken, här kärnfullt formulerat av Rayman, är mycket intressant: Helmerson prickar träffsäkert motsättningen som ligger mellan viljan att bevara det civiliserade genom att vara civiliserad och viljan att bevara det civiliserade genom att verkligen trotsa det som hotar – oavsett om det är fotbollshuliganer eller mobbare. Att med hot eller våld skydda ordningen och det som är rätt, att på detta sätt försvara de sina. Innebär det att man har blivit den fiende man vill mota i grind? Detta är ett intrikat dilemma och rör naturligtvis själva grunden för … Fortsätt läsa Ernest Gellner och ”Den onödige mannen”

Marx extrema borgerlighet

Ernest Gellner gör en mycket fascinerande analys av Marx och marxismen: Karl Marx himself, be it noted, was the bourgeois to end all bourgeois. […]  [He] wanted to absolutize and universalize the work ethic, by finally separating work from any reward and turning it into an end in itself, the ultimate fulfilment: ”. . . in communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me. . . . to hunt in the morning, fish in the afternoon, … Fortsätt läsa Marx extrema borgerlighet