Nordafrika och Tocquevilles revolutionsteori

Jag måste erkänna att jag inte haft koll på Nordafrikas ekonomiska och sociala utveckling. Således blev jag överraskad av uppgifterna som Johannes Åman presenterar i en ledare idag: UNDP [lät] göra en lista över vilka länder som enligt detta utvecklingsindex gjort de största framstegen under perioden 1970–2010. Att Kina och Indonesien skulle finnas med på […]

Skälen till böndernas hat gentemot aristokratin (Tocqueville/Elster)

I Tocquevilles Den gamla regimen och revolutionen förklaras aktörernas beteenden och åsikter ofta med hjälp av begreppen avundsjuka respektive hat. Jon Elster noterar att mellan borgarna och aristokratin var den mest framträdande känslan avundsjuka, medan böndernas förhållande till aristokratin präglades av hat. Sedan citerar Elster (en del av) en av de mest minnesvärda passagerna ur […]

Tocqueville om socialism och förmynderi (1848)

På Library of Liberty finns ett parlamentstal av Tocqueville. Omständigheterna för talet är följande: In February, 1848, the July Monarchy of Louis Philippe was overthrown, and the Second French Republic established. The new republic believed that the unemployment problem which was plaguing Paris could be solved by setting up government work-projects, guaranteeing employment at a […]