Huntington om frihet och politisk ordning

In many, if not most, modernizing countries elections serve only to enhance the power of disruptive and often reactionary social forces and to tear down the structure of public authority. ‘In framing a government which is to be administered by men over men,’ Madison warned in The Federalist, No. 51, ‘the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself.’ In many modernizing countries governments are still unable to perform the first function, much less the second. The primary problem is not liberty but … Fortsätt läsa Huntington om frihet och politisk ordning

Boris Chicherin om negativ och positiv frihet

Under inläsningen till min föreläsning om frihet så har jag stött på en för mig okänd tänkare vid namn Boris Chicherin. Han var tydligen en av de mest framträdande ryska liberalkonservativa tänkarna under 1800-talet. Jag tyckte genast att hans texter hade en ovanlig klarhet och skärpa, och just dessa kvaliteter var enligt Wikipedia något han var berömd för under sin levnadstid: Chicherin var högt respekterad av både Turgenjev och Tolstoj. I en av hans skrifter från 1882 så hittade jag exempelvis en klar och elegant formulering av distinktionen mellan vad som först långt senare fick benämningarna negativ och positiv frihet: Liberty … Fortsätt läsa Boris Chicherin om negativ och positiv frihet

Att föreläsa om frihet

Den kommande terminen kommer jag att undervisa för första gången. Jag arbetar just nu med att skriva en föreläsning om frihetsbegreppet som jag ska hålla på introduktionskursen i statsvetenskap. Det är lätt att bli överväldigad av ämnets storhet och komplexitet. Det blir många svåra avvägningar kring vilka frågeställningar om frihet som bör lyftas fram, och på vilket sätt. En tröst är dock att jag uppenbarligen inte är ensam om att ha känt på detta sätt. Jag läste nyss Hannah Arendts föreläsning “Freedom and politics” från 1960, som inleds på följande vis: To discuss the relation of freedom to politics in … Fortsätt läsa Att föreläsa om frihet

Berlins frihetsbegrepp och värdeteori

Några spridda anteckningar: De tankar som Isaiah Berlin uttryckte i brevet till George Kennan har en kantiansk, upplysningsliberal ton i högre grad än vad som brukar förknippas med Berlin. Bör bilden av honom förändras i denna riktning? Två som tycker det är George Crowder och Joshua Cherniss. I båda deras bidrag i volymen The One and the Many: Reading Isaiah Berlin (Crowder & Hardy 2007) påpekas att ofta misstolkas Berlins ”Two Concepts of Liberty” till att betyda ett ensidigt ställningstagande för negativ frihet. Positiv frihet är inte ett fullständigt falskt eller värdelöst frihetsbegrepp; Berlins huvudpoäng är att det så enkelt … Fortsätt läsa Berlins frihetsbegrepp och värdeteori