Orwell: ”You wouldn’t have the guts”

Under sommaren 1937 skickade Left Review ut en uppmaning till en mängd författare och intellektuella att redovisa och kort motivera sina ställningstagande angående det spanska inbördeskriget, under rubriken Authors Takes Sides on the Spanish War. Orwell avböjde vänligt men bestämt att medverka. Eller ja, bestämt minsann, men inte direkt vänligt… Will you please stop sending me […]

Orwell, folkfronten och fascismen

Hemkommen från Spanien fortsatte Orwell återhämtningen efter skottskadan i maj. Samtidigt ökade han takten i vad gäller opinionsarbete om spanska inbördeskriget. Hans ståndpunkt var att Folkfronten och ”försvaret av demokratin” var ett lurendrejeri: att det syftade till att bakvägen införa fascism i namn av att bekämpa den, eller att fascism och borgerlig demokrati egentligen var […]

Orwell: ”I have seen wonderful things”

Dags att återuppta historien om Orwells äventyr i Spanien. Nedan citeras ett brev till Cyril Connolly daterat 8 juni 1937. Orwell har vid detta laget redan hunnit bli skjuten och ligger nedbäddad på ett sanatorium utanför Barcelona. Till Connolly skriver Orwell att han planerar att skriva en bok när han väl kommit hem till England, […]

Orwell anländer till Barcelona

Den andra volymen av Orwells Complete Works sträcker sig över åren 1937–1939. Det spanska inbördeskriget upptar naturligtvis en avsevärd del av denna volym, som inleds med en beskrivning av Orwell, hämtad ur ett brev som Labour MP:n Jennie Lee skrev till en väninna strax efter Orwells död 1950. In the first year of the Spanish […]

”A happy vicar I might have been” (George Orwell)

Nedan följer det första, andra, sjätte, och sista stycket ur Orwells poem ”A happy vicar I might have been”, publicerad i december 1936. Den citeras även av Orwell själv i essän ”Why I Write” (1946) där han förklarar att under andra historiska omständigheter så hade han förmodligen skrivit oskyldiga böcker ”full of purple passages in […]

Totalitära staters undermåliga information om resultaten av dess beslut

Igår var jag som sagt på Kristian Gerners föredrag ”Karl Poppers filosofi och kommunistsystemets kollaps” på Filosoficirkeln. Måste säga att jag blev lite besviken: det var för lite filosofi. Gerner pratade mest om hur Poppers idéer om reformism och öppet samhälle influerade politiska aktörer i Öst, inte minst genom George Soros arbete. Jag hade hoppats […]