David Hume och Fadimes far

Jag läser att man i Uppsala har en utställning om ”hedersvåld på svenska”. Tydligen likställs barnaga och våld utifrån svartsjuka med hedersvåld. Vad är denna idioti symptom på? Kanske är vi så genommoderna att vi helt enkelt blivit sociologiska analfabeter, så oförmögna att förstå ett främmande synsätt på moral, samhälle och familjeliv att vi istället förnekar dess existens. Sättet att förneka det på blir då att vidga hedersbegreppet genom att låta det inbegripa alla former av våld i nära relationer. Vips finns inte längre vokabulären för att beskriva det problematiska fenomenet. Jag tror att det är möjligt att med en … Fortsätt läsa David Hume och Fadimes far