Under konung Amasis skall Egypten hava varit högst lyckosamt både beträffande det, som floden giver åt jorden, och det, som jorden giver åt människorna. I landet skall då hava funnits inalles tjugo tusen bebodda städer. Det är Amasis, som stiftade den lagen bland egypterna, att varje egypter årligen skulle inför föreståndaren i sitt distrikt uppgiva […]

Efter begravningen rena skyterna sig på följande sätt. De insmörja huvudet och tvättar det åter rent, men kroppen behandla de på följande sätt: de uppresa tre stänger lutade mot varandra, och omkring dessa spänna de ylletäcken, och när de nästat ihop dem så tätt som möjligt, kasta de in glödgade stenar i en balja, som […]

Ett stycke världslitteratur: På nya tio dagars avstånd från Avgila ligger en annan saltkulle och vatten och fruktbärande träd i mängd. […] Här bo människor, som kallas garamanter, en mycket folkrik stam. […] Hos garamanterna finnas de baklänges betande oxarna. De beta baklänges, därför att de ha hornen framåtböjda, och därför måste de gå tillbaka, […]

Nu när Jacob Zuma tagit sig en tredje hustru är det naturligtvis en intrikat fråga vem av dem som ska räknas som Sydafrikas First Lady. Men det är även en bra påminnelse om att månggifte i alla tider har skapat svårlösta och märkliga rangordningsproblem. Herodotos berättar om följande sedvänja, kring vilken man möjligtvis kan hysa […]

Apropå tron på liv efter döden och den tendens att ta livets vedermödor för givna som denna tro ger upphov till. Herodotos stötte under sina resor på ett folk som hade utvecklat denna filosofi: Travserna ha i allt annat samma bruk som de andra trakerna; men med avseende på sina nyfödda barn och sina döda […]