På vin äro perserna mycket begivna, men det är icke tillåtet att kräkas eller kasta vatten i andras närvaro. Detta äro de mycket noga med. Och under ruset pläga de överlägga om de allra allvarligaste angelägenheter; och vad som de då tycka vara riktigt, detta framlägger husvärden, i vilkens hus överläggningen äger rum, på nytt […]

Jag skall strax iväg för att vaccinera mig. Det lär vara lång kö och trängsel, och jag kommer få höra korkade kommentarer och gnäll – och riskerar att bli irriterad själv. Ända preventionsmedlet i detta läge är att anlägga rätt perspektiv på samtiden, vilket kan uppnås genom att läsa Herodotos beskrivning av sederna i Babylon. […]