Förhållningssätt till historien och ens ”kulturkrets”

En intressant understreckare av Merete Mazzarella. Det fjärde sättet som Österberg själv närmast bekänner sig till är vad hon kallar ”kommunikationsmodellen” i vilken hon vill se en existentiell, humanistisk innebörd: ”den tar varken likheter eller olikheter, identifikation eller avståndstagande för givna men utgår ifrån att ett pendlande på tidsaxeln ökar vår kompetens för att förstå också dagens ord, fenomen och strukturer.” Det är ytterst också en etisk hållning: den ser människor som självständiga aktörer i historien som just genom historisk kunskap kan bestämma sig för att undvika oönskade upprepningar av historien. Och hon tillägger både vackert och tänkvärt: ”Sist och … Fortsätt läsa Förhållningssätt till historien och ens ”kulturkrets”