Ett av de skäl som fick mig att börja läsa Ibn Khaldun var en passage i Ernest Gellners Plough, Sword and Book, där Gellner beskriver Khalduns definition av staten som “an institution which prevents injustice other than such as it commits itself” (1989, s. 239). Här den relevanta passagen som jag hittat hos Khaldun: Evil […]

I lunchrummet i fredags uppdagades ett sammanträffande. Jag och doktorandkollegan Per hade båda nyligen börjat läsa samma bok på fritiden. Och inte vilken bok som helst, utan Ibn Khalduns The Muqaddimah (An Introduction to History). Boken är inte direkt given litteratur för doktorander i statsvetenskap, och att båda oberoende av varandra hade bestämt sig för […]