Jag har tidigare refererat till ett långt stycke där Isaiah Berlin behandlar utbildning och skola. Det gör han tyvärr på väldigt få ställen, men nu har jag i alla fall hittat ytterligare ett. Likt brevet till George Kennan handlar följande passage om vad som skiljer västerländska demokratier från totalitära staterna. This violent contrast emerges most […]

”The Birth of Greek Individualism”, Liberty, red. Henry Hardy, Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 287–321. Isaiah Berlin urskiljer tre avgörande vändningar i det politiska tänkandets historia. 1962 avhandlade han dessa i tre föreläsningar vid Yale. The three crises in Western political theory, when at least one central category was transformed beyond redemption, so that […]