Jag försökte en gång läsa Michael Oakeshott. En essä om historiefilosofi vill jag minnas. Det gick inte bra. Orsaken var kanske att jag, likt Isaiah Berlin, tillhör en ”too wooden a tradition” och därför inte förstår poängen. Så här skriver Berlin i ett brev till Ursula Niebuhr i oktober 1952: [Michael Oakeshott] I cannot for […]

Like Whitehead, who said, ‘Seek simplicity and avoid it’. You must seek simplicity and yet be frightened of it, it mustn’t be too simple. Seek systems, if you like, and be on your guard. Isaiah Berlin (& Beata Polanowska-Sygulska), Unfinished Dialogue, (Amherst, NY: Prometheus Books, 2006), s. 135.

1951 brevväxlade Isaiah Berlin med den berömde amerikanske diplomaten George Kennan (upphovsmannnen till ‘containment’-politiken gentemot Sovjet). Breven mellan dessa figurer, båda två starkt förknippade med begreppet ‘cold war liberalism’, kom att handla om just innebörden av ett liberalt samhälle och om berättigandet av dess principer. En central aspekt är att ett liberalt samhälle inte manipulerar […]

I sitt sökande efter en diplomatisk tjänst söker Isaiah Berlin upp diverse brittiska myndighetsfilialer i New York och Washington. Bland annat British Library of Information (en avdelning för propaganda/kulturellt utbyte) . . . . . . where I was told I would find a granite faced old bully who would say no to everything. His […]