I förra veckans diskussioner om metaforer och liknelser, särskilt i Helmerson inlägg, så påpekades det ofta att en del läsare tycktes ha svårt att förstå skillnaden mellan ett uttrycks bokstavliga mening och dess överförda betydelse i en metafor. Men en ytterligare aspekt av metaforer, utöver att de kan läsas både bildligt och bokstavligt, är att de […]

I en essä i The American Scholar skriver Helen Hazen om sin upplevelse av att få sitt bokmanus kommenterat och redigerat av Jacques Barzun. Så här skrev Barzun om ett av hennes utkast, som han inte tyckte följde den linje som stakats ut i manusets inledning: When you have this menu for your guest’s dinner, […]