Rortys kritik av kantianismen

Mot slutet av sin bok diskuterar Andrew Hurrell möjligheten att uppnå global rättvisa och konsensus kring vissa grundläggande normer. Han skiljer ut två ”broad and recurring patterns of thought on these questions” (Hurrell 2007: 300). Den ena är den kosmopolitiska betoningen på förnuftet som grund för universellt giltiga normer och principer. Den andra är det kommunitära och partikularistiska synsättet som misstror förnuftet som grund för moralen, och som hävdar att allt vi har att tillgå är de existerande normativa principerna och praxis så som de historiskt har kommit att utvecklats i olika samhällen och grupper. Mitt reflektionspapper kommer att beröra … Fortsätt läsa Rortys kritik av kantianismen

Om Bernard Williams

I boken 12 Modern Philosophers (Blackwell, 2009) profileras bland andra Bernard Williams (av Cathrine Wilson). Williams was unmistakenly an analytical philosopher, a mapper of entailment relations, a discoverer or manufacturer of distinctions, an inventor and sometimes a solver of conceptual puzzles. [s. 76] Det jag främst gillar med Williams är att denna analytiska ådra kombineras med idéhistorisk medvetenhet samt anknytning till reella problem och dilemman. Mer ur 12 Modern Philosophers: Williams distinguished between ethics, the study of how to live, involving a sensitive, historically informed, analytical attention to questions of conduct and attitude that he tried to practice, and morality, … Fortsätt läsa Om Bernard Williams

Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #1

Anteckningar om Raymond Geuss bok Philosophy and Real Politics. Boken är en reviderad föreläsning, vilket tyvärr märks. Som så ofta med denna typ av texter så lyckas inte föreläsningens engagemang och kraft överföras till papper. Kvar blir bara det höga tonläget. Det märks framförallt när Geuss kritiserar Nozick och Rawls. Här nedan följer en sammanfattning av bokens introduktionskapitel. Bokens huvudfiende är det kantianska sättet att bedriva politisk filosofi. Geuss börjar med att särskilja två läsningar av sloganen ”Politics is applied ethics”. Den ”anodyna” läsningen (som han själv skriver under på) har som huvudtanke att politik – och studiet av politik … Fortsätt läsa Anteckningar om Raymond Geuss ”Philosophy and Real Politics” #1