Mot slutet av sin bok diskuterar Andrew Hurrell möjligheten att uppnå global rättvisa och konsensus kring vissa grundläggande normer. Han skiljer ut två ”broad and recurring patterns of thought on these questions” (Hurrell 2007: 300). Den ena är den kosmopolitiska betoningen på förnuftet som grund för universellt giltiga normer och principer. Den andra är det […]

I boken 12 Modern Philosophers (Blackwell, 2009) profileras bland andra Bernard Williams (av Cathrine Wilson). Williams was unmistakenly an analytical philosopher, a mapper of entailment relations, a discoverer or manufacturer of distinctions, an inventor and sometimes a solver of conceptual puzzles. [s. 76] Det jag främst gillar med Williams är att denna analytiska ådra kombineras […]

Anteckningar om Raymond Geuss bok Philosophy and Real Politics. Boken är en reviderad föreläsning, vilket tyvärr märks. Som så ofta med denna typ av texter så lyckas inte föreläsningens engagemang och kraft överföras till papper. Kvar blir bara det höga tonläget. Det märks framförallt när Geuss kritiserar Nozick och Rawls. Här nedan följer en sammanfattning […]