Gellner om protestantism och kapitalism

Dags för nystart av bloggen. Först ut blir ett stycke Ernest Gellner. Jag läste nyligen hans Plough, Sword, and Book. En mycket fascinerande bok som jag lär återkomma till många gånger. Det centrala temat är tillkomsten av vårt moderna samhälle. Protestantismen spelar en viktig roll, men Gellner menar också att det endast var genom en tämligen unik uppsättning faktorer som protestantismen lyckades bryta fram och etablera sig vid denna tid och plats. Han talar om generisk protestantism och dess tids-rumsligt specifika instanser: typiskt protestantiska religiösa rörelser ofta har dykt upp, men alltför starka krafter har generellt arbetat till dess nackdel. Nåväl, vid … Fortsätt läsa Gellner om protestantism och kapitalism